Szkoły muzyczne Poznań konkurencyjne dla innych miast

Artystyczne placówki edukacyjne mają za zadanie rozwijać rozmaite talenty. Do często wybieranych szkół tego rodzaju należą szkoły muzyczne. Jako, że jest to rodzaj szkół artystycznych, bezpośrednio podlegają one Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współcześnie można znaleźć w kraju wiele szkół muzycznych, m.in. szkoły muzyczne Poznań, czy, oczywiście, w Warszawie. Są to miejsca, które każdemu pomogą rozwijać swoje talenty artystyczne. W przypadku szkół muzycznych chodzi oczywiście o talent muzyczny. Może być on związany z umiejętnością śpiewania, grania na jakimś instrumencie, a nawet ze zdolnościami rytmicznymi czy lutniczymi.

 Dla osób, które pragną nauczyć się bądź udoskonalić grę na jakimś instrumencie i chcą brać czynny udział w życiu kulturalnym własnego regionu, doskonałe są szkoły muzyczne I-go stopnia. Ten rodzaj placówki charakteryzuje się tym, że zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, popołudniami, na zasadzie nauki indywidualnej. Oczywiście, uczeń ma obowiązek jednoczesnego chodzenia do tradycyjnej szkoły. Szkoła muzyczna I-go stopnia odpowiada bowiem poziomowi szkoły podstawowej, a naukę w niej pobierają uczniowie w wieku 6 – 16 lat. Nieco inaczej jest w kwestii ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-go stopnia. Szkoła o tym charakterze, oprócz intensywnej nauki muzyki, realizuje program edukacyjny na poziomie szkoły podstawowej. W związku z tym, szkoły muzyczne, które zajmują się tylko i wyłącznie edukacją muzyczną nazywane są szkołami popołudniowymi. System kształcenia w takiej szkole to 4 lub 6 lat.

Szkoła muzyczna II-go stopnia to szkoła, która daje nieco więcej możliwości niż placówka o szczebel niższa. Kończy się bowiem egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego, który jest zgodny z ukończonym wydziałem. Szkoła ta ma charakter szkoły średniej i również istnieje w dwóch trybach: tylko muzycznym, tzw. szkoła popołudniowa oraz ogólnym – ogólnokształcąca szkoła muzyczna II-go stopnia. W zależności od wielkości szkoły, istnieją 4 wydziały. W każdej placówce funkcjonuje wydział instrumentalny. Nauka na nim trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem tytułu muzyka-instrumentalisty. Wydział wokalny trwa 4 lata, a rytmiczny 6 lat, ale ich istnienie zależy od tego, jak duża jest szkoła. Po wydziale wokalnym zostaje się muzykiem-wokalistą, a po rytmicznym – nauczycielem rytmiki. Jedyny istniejący w Polsce wydział lutniczy znajduje się w Poznaniu, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia. Zawód, jaki uzyskuje się po ukończeniu wydziału lutniczego to muzyk-lutnik. Oprócz zajęć praktyczny, w szkole II-go stopnia obowiązuje nauka czysto teoretyczna i obejmuje takie przedmioty, jak:

 • nauka akompaniamentu

 • kształcenie słuchu

 • literatura muzyczna

 • historia muzyki

 • harmonia

 • zasady muzyki

W przypadku ostatniego szczebla nauki, mamy do czynienia ze szkolnictwem wyższym. Na całym świecie funkcjonują prestiżowe, mogące pochwalić się bogatą przeszłością, muzyczne uczelnie wyższe. W Polsce, obecnie istnieje 8 takich placówek:

 • 1810 (w latach 1831–1861 brak działalności): Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

 • 1888 Akademia Muzyczna w Krakowie

 • Początki XX wieku: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 • 1920: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 • 1929: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 • 1947: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 • 1948: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 • 1974: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Świetnie rozwijają się szkoły muzyczne Poznań. Jak już zostało to wyżej napisane, tylko w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia działa wydział lutniczy. Fakt ten zdecydowanie podnosi zainteresowanie szkołą oraz czyni ją atrakcyjniejszą dla potencjalnych kandydatów.

W celu dostania się na uczelnię wyższą, kandydat musi wykazać się umiejętnościami muzycznymi na poziomie szkoły muzycznej II-go stopnia, a także posiadać świadectwo dojrzałości i zdać egzamin maturalny. Jedynie dyplom uczelni II-go stopnia nie jest wymagany (nie trzeba zdobyć tytułu zawodowego po przystąpieniu do egzaminu dyplomowego).

Wszystkie szkoły muzyczne Poznań, jak i te, znajdujące się w innych miastach, otwierają drzwi do rozpoczęcia kariery w rozmaitych chórach, orkiestrach i zespołach kameralnych. W przypadku szkół muzycznych I-go stopnia, na szeroką skalę jest zazwyczaj zakrojona działalność kulturotwórcza. Szkoły takie angażują się w organizację koncertów, konkursów muzycznych, festiwali, przeglądów muzycznych itp. Jest to znakomita promocja kultury, szczególnie we własnym regionie. Jest to także niesamowita szansa dla wszystkich tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z działalnością muzyczną, a jednocześnie odnajdują się w roli organizatorów takich przedsięwzięć, jak np. festiwale czy koncerty o charakterze lokalnym.

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że szkoły muzyczne I-go stopnia w Polsce stanowią aż 70% wszystkich szkół artystycznych w naszym kraju. Świadczy to o dużym zainteresowaniu oraz wysokim poziomie wykształcenia muzycznego. Jest to świetna wiadomość dla wszystkich miłośników muzyki, którzy posiadają jakiś talent. Mając tak szeroki wybór szkół oraz po prostu dużą dostępność do nich, wiele osób może szlifować swój talent muzyczny w profesjonalnych miejscach takich, jak np. szkoły muzyczne Poznań.

Warto zainwestować we własny talent i rozpocząć naukę w szkole muzycznej wybranego stopnia. Nawet jeżeli będzie to tylko szkoła muzyczna I-go stopnia, to z pewnością pomoże rozwinąć posiadany już talent muzyczny, co z pewnością zaowocuje w przyszłości. Trzeba bowiem wiedzieć, że szkoły muzyczne dają nie tylko szansę na późniejszą wielką karierę, ale są także doskonałym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy pragną działać zawodowo na płaszczyźnie kulturotwórczej. O takiej możliwości świadczy sam charakter organu, któremu podlegają wszystkie szkoły artystyczne. Mianowicie, chodzi o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.